logo

Obsługa księgowo - podatkowa

  • prowadzenie ksiąg handlowych;
  • prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów;
  • prowadzenie ewidencji przychodów (ryczałt);
  • prowadzenie rejestrów na potrzeby podatku od towarów i usług - VAT;
  • sporządzanie deklaracji, informacji i zeznań podatkowych;
  • opłaty środowiskowe (marszałkowskie) - Sprawozdanie z wprowadzania gazów i płynów do środowiska i ewentualne opłaty;
  • wnioski o zwrot VAT z niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym VZM;
  • inne dokumenty według indywidualnych potrzeb klienta
Copyright by Optimo Modo Powered by LekkiCMS